ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

+ Μεθοδική διδασκαλία στη δομή του σχεδίου και προσαρμογή στις απαιτήσεις και τα θέματα των εξετάσεων.
+ Εξάσκηση σε θέματα αντίστοιχης φιλοσοφίας και δυσκολίας με αυτά των εξετάσεων.
Προσομείωση εξετάσεων (διαγώνισμα 6 ωρών όπως και στις εξετάσεις) δωρεάν,εκτός ωρών διδασκαλίας.
+ Προσωπική παρακολούθηση των μαθητών και διδασκαλία ανάλογα με το επίπεδο κάθε μαθητή.

Αναζήτηση στον ιστότοπο

© 2009 All rights reserved. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ,ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ, Φροντιστηρια Σχεδιου