ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

Γραμμικό Σχέδιο


Με τον όρο «Γραμμικό Σχέδιο», στις πανελλήνιες εξετάσεις, εννοείται η σχεδιάση με όργανα, 

Απαραίτητες γνώσεις για την σωστή εκτέλεση του ζητούμενου σχεδίου είναι:
οι κλίμακες μεταφοράς διαστάσεων, οι έννοιες της κάτοψης/όψης/τομής
τα γράμματα ενδείξεων, τίτλων, υποτίτλων κλπ.
η ποιότητα της σχεδίασης και η σωστή χρήση των οργάνων σχεδιάσεως

η τοποθέτηση των σχεδίων στο χαρτί κ.α.

 
Ελεύθερο Σχέδιο
 
Οι μαθητές μας, διδάσκονται αρχικά πάνω σε απλές συνθέσεις και σταδιακά σε πιο σύνθετες,
τις αρχές του ελευθέρου σχεδίου, την ορθή μεταφορά αναλογιών (μετρήσεις με τη βοήθεια της σχεδιαστικής βελόνας),
την απόδοση του όγκου και της υφής των αντικειμένων, κλπ
 

Αναζήτηση στον ιστότοπο

© 2009 All rights reserved. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ,ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ, Φροντιστηρια Σχεδιου